COVID 19

Mając na uwadze twoje i nasze bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z
zasadami korzystania z usług salonów floatingowych w czasie zagrożenia
zakażeniem SARS-CoV-2. Wchodząc do naszego salonu floatingowego
deklaruje pani / pan przestrzeganie procedur i wytycznych w zakresie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Ze względów
bezpieczeństwa prosimy o wchodzenie do salonu tylko tych Klientów,
którzy mają zarezerwowaną wizytę, bez osób towarzyszących. Rezerwacje
odbywają się: telefonicznie bądź online. Będziemy dążyć do tego, aby w
salonie przebywała ograniczona ilość Klientów. Z tego powodu prosimy o
sprecyzowanie usługi już podczas rezerwacji telefonicznej. W przypadku,
gdy Klientka / Klient w salonie zdecyduje się na usługę inną niż
rezerwowana, personel musi zweryfikować to w odniesieniu do pozostałych, umówionych wizyt. Zalecane jest korzystanie z maseczek ochronnych, bądź innej formy osłony twarzy. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że Klient jest chory, personel salonu może poprosić o przełożenie wizyty.
Dbamy o to, aby w salonie przebywały wyłącznie zdrowe osoby. Mając na
uwadze Państwa bezpieczeństwo będziemy ograniczać rozmowy do minimum związanego z ustaleniem usługi. Prosimy także o podobne podejście z Państwa strony. W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w salonie obowiązuje zakaz wyciągania/używania telefonów, komputerów. Informujemy, że do obsługi Klienta w salonie dopuszczeni są wyłącznie pracownicy zdrowi.